X

Evästeet

Jokaista palvelun käyttäjää varten luodaan palveluun sisäinen tunnus, jonka avulla käyttäjän aiemmin kirjoittamat runot ovat käyttäjän käytettävissä samalla selaimella myös ilman kirjautumista. Tämä palvelu, sekä vastaava palvelu rekisteröidyille käyttäjille toteutetaan selaimeen tallennettavan tiedon avulla. Tätä tietoa kutsutaan evästeeksi.

Rekisteröityminen

Halutessaan käyttäjä voi rekisteröityä palveluun jolloin hänen käytössään on samalla tunnuksella kirjoitetut runot myös muilla selaimilla ja digilaitteilla. Rekisteröityminen on vapaaehtoista ja rekisteröityessään käyttäjä valitsee itselleen mieluisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Yksityisyyden varmistamiseksi suosittelemme tunnuksia, jotka eivät viittaa käyttäjän omaan nimeen.

Runokoneen tallentama tieto

Runokoneella kirjoitetut runot kerätään tietokantaan, jossa ne ovat tutkijoiden käytössä. Tietokantaan tallennetaan runo, siihen tehdyt muutokset, runon kirjoittajan käyttäjätunnus, muutosten aikaleima, sekä Runokone-ohjelmaan liittyvää metatietoa. Tutkijoilla on pääsy selaamaan aineistoa ja he voivat näiden tietojen avulla selvittää yksittäiseen runoon tehdyt muokkaukset, runon kirjoittajan palvelussa käyttämän käyttäjätunnuksen, sekä runon kirjoitusajan. Metatiedon avulla puolestaan voidaan analysoida esimerkiksi Runokoneen tuottaman aineiston laatua. Tietoa yhdistelemällä tutkijat voivat selvittää mm. kuinka monta runoa yksi kirjoittaja kirjoittaa keskimäärin, tai mikä on keskimääräinen runoon tehtyyn muutosten määrä. Tutkijat voivat myös analysoida runojen sisältöä ja poimia siitä esimerkiksi toistuvia teemoja. Tietokantaa säilytetään Helsingin Yliopiston palvelimilla.

Runokoneeseen ei tallenneta käyttäjän henkilötietoja, eikä tallennettuja tietoja kytketä todellisiin henkilöihin, vain käyttäjätunnuksiin. Käyttäjätunnuksia tai runoja ei luovuteta ulkopuolisille tai julkaista sellaisenaan. Osana tutkimustuloksia voimme käyttää lyhyitä katkelmia esimerkkeinä runoista, kuitenkin niin, ettei runon kirjoittaja ole tunnistettavissa.